Projects

2017 –  Frictionless Energy Efficient Convergent Wearables for Healthcare and Lifestyle Applications, EU Horizon 2020 ERA-NET
2016 –  BiyoMEMS Mükemmeliyet Merkezi, Kalkınma Bakanlığı
2016 –  FLAMENCO, Fully Implantable Autonomous Cochlear Implant, EU Horizon 2020, ERC Consolidator Grant, https://flamenco.metu.edu.tr 
2015 –  Development of a Lab-on-a-Chip System for the Rare Cell Screening from Whole Blood, TÜBİTAK, 213E024,
2014 –  Development, Implementation, and Testing of Droplet Based, Integrated, High-Throughput, On-chip, Multi-Drug Screening Systems, TÜBİTAK, PI: Assist. Prof. Dr. Ender Yıldırım
2013 – 2016 Mikro Ölçekli, MEMS Tabanlı Mikrobik Yakıt Pili Geliştirilmesi, TÜBİTAK 113E195,
2012 – 2015 Kanser ve Çoklu İlaç Dirençliliği Tespiti Için MEMS Tabanlı Dielektroforetik Hücre Ayrıştırma Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK 111E194,
2012 – 2015 Düşük Frekanslı Çevresel Titreşimleri ve Radyo Dalgalarını Kullanan Hibrit Bir Enerji Üretici Geliştirilmesi, San-Tez 01375.STZ. 2012-1,
2012 – 2015 Düşük Frekanslı Çevresel Titreşimleri ve Radyo Dalgalarını Kullanan Hibrit Bir Enerji Üretici Geliştirilmes, EU FP7 ERA-NET, 112E175, (co-PI: Prof. Dr. Elif Uysal-Bıyıkoğlu)
2011 – 2016 Aselsan 2011-16-52-2-00-02, (PI: Prof. Dr. Tayfun Akın)
2012 – 2014 Yüzeyde güçlendirilmiş Raman spektroskopisi ölçümüne yönelik yeni analiz platformunun geliştirilmesi ve kan şekeri seviyesinin ölçülmesi, TÜBİTAK 111T983, (PI: Doç. Dr. Uğur Tamer)
2011 – 2012 Çip-Üstü-Laboratuvar Sistemleri için Tasarlanan Parylene Tabanlı Elektrostatik Mikro Kapakların Karakterizasyonu ve İlaç Araştırma Yongalarında Uygulaması, TÜBİTAK 111E110
2010 – 2013 Düşük Voltajda Düşük Güç Üreten MEMS Tabanlı Kaynakların Sistem Entegrasyonu, TÜBİTAK 109E220, (PI: Y. Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu)
2009 – 2013 METU-MEMS Research and Applications Center, FP7-REGPOT-2009, 245856, (PI: Prof. Dr. Tayfun Akın)
2009 – 2014 Methodology development and Interface Design Based on Empirical Evaluation of Low Voltage Low Power MEMS Modules for Mobile Electronic System Integration, Intel, METUNCC-09101, (Co-PI: Y. Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu)
2009 – 2012 MEMS Teknolojisi Kullanılarak Klinik Tanı Uygulamaları için Ender Hücre Tarama Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK 109E066
2009 – 2012 Nano Akışkan Geçişli Mikro Kanal Isı Alıcıların MEMS Teknolojisi ile Üretimi ve Mikroçip Soğutulmasında Kullanımı, TÜBİTAK 108M515, (PI: Doç. Dr. Tuba Okutucu Özyurt)
2005 – 2008 MEMS Tabanlı Elektroforez Yöntemiyle DNA Mutasyon Analizi, TÜBİTAK 104S605
2005 – 2008 MEMS Tabanlı Enerji Üretimi, TÜBİTAK 104E119
2006 – 2010 TÜBİTAK 105A015 (PI: Prof. Dr. Tayfun Akın)